אודות

הגן השיקומי "נולד" במוחה של פרופ' נעמי אמיר לפני למעלה מארבעה עשורים. החשיבה הייתה והינה שילדים נבונים בעלי צרכים נוירולוגיים מיוחדים, מוטוריים או שפתיים, זקוקים למסגרת שיקומית אינטנסיבית בגיל הצעיר בו ניתן לעזור באופן המשמעותי ביותר להתפתחותו הפיזית והנפשית של הילד תוך עבודה עם המשפחה.

הגן השיקומי כיום הינו  אשכול גנים, המיועד לילדים בני 3‑7  שנים, להם קשיים מוטוריים וקשיים שפתיים והם בעלי יכולת לימודית בטווחי הנורמה. אשכול הגנים מנוהל ומפוקח על ידי משרד החינוך בשיתוף מנח"י ובסיוע עמותת הגשמ"ה .

באשכול הגנים 10 כיתות גן, בכל אחת מהן לומדים  8-12 ילדים. הילדים משובצים בגנים על פי גילם ובהתאם ליכולות הלמידה שלהם, בלי קשר לאופייה ולמידתה של הלקות המוטורית או השפתית.

הילדים מופנים לגן על ידי ועדות ההשמה של משרד החינוך.

שנת הלימודים בגן השיקומי תואמת את שנת הלימודים במשרד החינוך, על פי חוק החינוך המיוחד. ילדי הגן זכאים לפי חוק להסעה אל הגן וממנו. ההסעות הן באחריות הרשות המקומית.

הגן פתוח בימים ראשון-חמישי בשעות 15:00-07:30 ובימי שישי בשעות 12:45-07:30.

בגן מופעלת תכנית חינוכית שיקומית משולבת, לה שותפים אנשי צוות רב מקצועי נרחב: חינוכי, רפואי,פרא-רפואי ,טיפולי רגשי ומתנדבות. צוות הגן פועל עם ההורים בשותפות מלאה. אשכול הגנים מנוהל   ע"י מנהלת ממשרד החינוך ולידה הנהלה רחבה, בה שותפים רכזי כל התחומים המקצועיים.

בסיום שנות הלימודים בגן, הילדים עוברים או למסגרות לחינוך מיוחד כוללני או  לכיתות קטנות

בחינוך הרגיל או לכיתות רגילות.

הגן השיקומי, בהיותו מרכז מקצועי מוביל בתחומו, משמש מקום למידה והכשרה עבור סטודנטים רבים, מתחומים חינוכיים וטיפוליים שונים.